AFDELING: Texel

Bestuur:

Jacco va de Ree      voorzitter    

Laurens Kikkert        secretaris  

Henk Tas                  penningmeester

Jaap Jager               lid

                        

Zwarte Bij

Uit een vleugelindex-onderzoek dat een  jaren geleden door een Duits instituut werd uitgevoerd, bleek dat we op Texel vooral met de Nederlandse Zwarte Bij imkerden. Er was dan ook in jaren geen teelt van andere rassen of invoer van "andere" koninginnen geweest.

Dat is mede de reden dat het eiland is afgesloten voor invoer (en plaatsing) van bijenvolken. Daarnaast waren we tot een 12 jaar geleden ook nog varoa vrij!  We konden fungeren als refugium, wanneer Nederland langzaam maar zeker bijloos zou worden. Zo is het dus niet gegaan, maar de NBV-imkers hebben nog steeds de nakomelingen van hun eigen Nederlandse /Zwarte Bijen. Daarom wordt de afdeling Texel vermeld bij de Stichting Zeldzame Huisdieren als plek waar geïmkerd wordt met de Zwarte Bij.  Momenteel ( 2015 ) wordt onze Zwarte Bij  onderocht op afkomst en zuiverheid en wordt de varoa besmetting gemonsterd. Dit gebeurt door monitoring van het insittuut van Romeé van der Zee. 

De afdeling.

We zijn een kleine afdeling met momenteel 13 leden.Waarvan de meesten boven de 60 zijn. Naast de NBV leden zijn er nog een paar niet georganiseerde imkers op het eiland.
Overal op het eiland huizen verder nog volken in holle bomen, spouwmuren en niet gebruikte schoorstenen. Deze zwermen ook op plaatsen waar geen imker te vinden is. Bij de Gemeente Texel ( en de politie ) is een adressenlijst bekend van imkers die zwermen willen scheppen.

We vergaderen in het voor- en najaar. De meeste leden zijn dan aanwezig ! Verder proberen we een uitje, uitstapje of bezoek aan een bijenmarkt of bijenstand of bedrijf te organiseren. Door het geringe aantal leden gaat dit niet gemakkelijk.
De laatste jaren ( met de andere afdelingen in en rond Den Helder)  wordt door Den Helder een bijeenkomst met een thema of een interessant onderwerp. ( lees eventueel bij activiteiten ) geregeld.  Waar de buurt afdelingen  ( dus ook Texel ) in participeren en aan deel kunnen nemen.


Met SBB-Texel  spreken we standplaatsen en tijdstippen van plaatsing af (via onze drachtcommissie) Daardoor ontstaat er er geen onenigheid onderling en het Sbb is van alle individuele verzoekjes af. En ze weten wanneer er volken komen en wanneer ze weer gehaald worden.
De jaren na 2000 hebben we weing honing geoogst . Het uitwinteren gaf matige verliezen  

Goede dracht hebben we op, verspreide koolzaadveldjes de natuurgebieden (o.a. hei en lamsoor) . In het najaar ( augustus, september en soms nog oktober ) zijn er nog hectares bloeiende groenbemesters . 

Contactgegevens

Laurens Kikkert, Secretaris
De Dageraad 24
1797 SL Den Hoorn
0629443431
faunabeheertexel@gmail.com